Våra tjänster

Vi utgår alltid från kundens behov när vi tar fram aktuella värderingar och analyser

Vi utgår alltid från kundens behov när vi tar fram aktuella värderingar och analyser, detta till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Vi har under flera års tid testat och analyserat olika värderingsmodeller som finns på marknaden.

Vi har till slut kommit fram till att den avkastningsmodell vi använder idag är den mest relevanta för dig som företagare.

Ett företags värde varierar över tid och är alltid en färskvara. Vi på Calculate utgår alltid ifrån det tre senaste bokslutsåren när vi gör våra företagsvärderingar och branschanalyser. 

Företagsvärdering

Vår rapport företagsvärdering är vår storsäljare där vi har sålt 10 000-tals rapporter sedan start. Det unika med produkten är att den är anpassad för både små och stora företag. Ett gott betyg är att även många statliga och kommunägda företag använts sig av företagsvärderingen i sin verksamhet. I rapporten ingår bland annat: 

Koncernvärdering

Vår koncernvärdering liknar vår produkt företagsvärdering där vi går igenom alla koncernens bolag för en tydligare överblick och bättre kontroll.

I denna rapport har vi använt oss utav avkastningsmodellen där du som företagare får ta del av bland annat:

Konkurrensvärdering

Här får ni som kund välja en specifik konkurrent som vi gör en eller flera konkurrentvärderingar mot. I rapporten gör vi en djupgående analys för att visa hur företaget har presterat. 

Ni som företagare får en bättre överblick samt konkurrensfördelar på hur ni står gentemot det specifika företaget. I rapporten ingår bland annat:  

Branschrapport

I vår branschrapport gör vi en genomgående analys över hur er bransch går under den senaste tiden.
Vi jämför ert bolag mot marknaden i olika nyckeltal.

Det unika med produkten är att rapporten skräddarsys efter er verksamhet, här tar vi hänsyn till er storlek, geografiska läge och era närmaste kollegor och konkurrenter. I rapporten kan ni själva följa hur ni förhåller er till marknaden och vilka nyckeltal som behöver förbättras för att konkurrera ut era branschkollegor.

Branschrapporten ni erhåller är på hela 88 sidor och nedan är ett utkast vad för information som presenteras.

VÅRA PARTNERS

Användningsområde

Vår koncernvärdering liknar vår produkt företagsvärdering där vi går igenom alla koncernens bolag för en tydligare överblick och bättre kontroll.

En överblick på din årliga aktiekurs

Som ett onoterat aktiebolag uppdateras ditt värde en gång per år. Då är det intressant att se hur dina beslut och investeringar har påverkat företagets värde. Hade du placerat dina privata tillgångar i ett börsnoterat företag så hade du velat ha haft full insyn över värdeutvecklingen. På samma sätt är det lika viktigt att följa sin egna aktiekurs. 

Generationsskifte

När nästa generation tar över familjeföretaget är det viktigt att få en värdering på utfallet under de tre senaste verksamhetsåren. Denna rapport är även bra för dem framtida ägarna i deras strategiska arbete.

Strategi

När ni har era egna strategiska möten så som budget är det viktigt att ha ett kvalificerat underlag där det framgår hur er prestation står sig mot branschen idag. Detta är för att ni ska ligga i framkant gentemot dem andra i branschen.

Skilsmässa

Vid skilsmässa går man igenom en jobbig process. För att underlätta, bör man ha en värdering så att tillgångarna kan delas upp rättvist mellan parterna.