Om Oss

Calculate Group Sverige AB • professionell och oberoende företagsvärdering

OM FÖRETAGET

Calculate Group Sverige AB • vi hjälper onoterade bolag att växa

Calculate Group Sverige AB startades 2010 och är idag en av de ledande företagen inom företagsvärderingsområdet. Calculate består av ett antal partners och analytiker som har lång bakgrund inom ekonomisk analys. Calculate är marknadsledande inom affärsinformation. Med en årlig översikt av analyser beräknar vi ert marknadsvärde.

Vi hjälper onoterade aktiebolag att utvecklas!

Vad är ditt företag värt? Djupgående analys av ditt bolags värde

VAD VI GÖR

Vår verksamhet bygger på att analysera affärsdata för att ni ska kunna dokumentera ert företags högsta värde

Med djupare marknadskännedom får du brett underlag för strategier och beslut. Värderingen grundas på företagsdata och statistik.
Vi genomför årligen ca 3000 företagsvärderingar på företag inom olika branscher. Vi har vårt säte vid globen i Stockholm.

Med hjälp av analytiker tar vi fram ditt företags marknadsvärde baserat på de tre senaste boksluten. Vi skapar sedan en företagsvärdering till ditt företag.

Ett företag kan skapa värde på flera olika sätt, men dess huvudsakliga uppgift är att ge avkastning. Alla beräkningar som är gjorda är baserade på företagets finansiella historik och marknadsmässiga förväntningar för framtiden. Viktigt att tänka på är även att företag inte har ett exakt och stabilt värde, utan det är föränderligt.

Att det förändras beror på att det är en uppskattning av företagets framtida prestation som ligger till grund för analysen av företagets värde idag. Avvikelser kan bero på synergier, förhandlingsskicklighet och konkurrenssituation. Såldes förändras värdet löpande när ny information finns att tillgå eller när nya trender uppstår.

 

Utöver företagsvärdering så erbjuder vi även branschrapporter. Syftet med rapporten är att ge dig nya kunskaper om er marknad.

Med djupare marknadskännedom får du brett underlag för nya strategier och beslut. Rapporten grundas på företagsdata och statistik avseende aktiebolag inom er bransch i hela Sverige.

För att ni enklare ska kunna följa er årliga företagsutveckling så har vi samlat alla utförda rapporter i vår databas. Calculate går efter datasäkerhetslagen, Microsoft azure-tekniken, trafiken skyddas med SSL certifikat. Enkelt, Säkert och Digitalt.

VAD VI GÖR

Våra Tjänster

Vi utgår alltid från kundens behov och unika förutsättningar när vi tar fram värderingar och analyser av ett företag. Hos oss får du inte bara en träffsäker och beprövad värderingsmodell och en gedigen rapport som täcker alla aspekter av företagets värde, utveckling och ekonomiska förutsättningar. Du får den till marknadens mest konkurrrenskraftiga priser. Vi har under flera års tid testat och analyserat olika värderingsmodeller som finns på marknaden. Vi har till slut kommit fram till att den avkastningsmodell vi använder idag är den mest relevanta för dig som företagare. 

FÖRETAGSVÄRDERING

Se vad ditt företags är värt. Bygger på de tre senaste boksluten.

Objektiv värdering av er koncern som helhet,

Vi värderar ert företag mot en utvald konkurrent i er bransch.

Se hur ditt företag står sig mot er bransch som helhet.