Koncernvärdering

Koncernvärdering

Vår koncernvärdering liknar vår produkt företagsvärdering där vi går igenom alla koncernens bolag för en tydligare överblick och bättre kontroll.

I denna rapport har vi använt oss utav avkastningsmodellen där du som företagare får ta del av bland annat:

Beställ Koncernvärdering

fr 7 995 kr